Erlonat 150mg

Erlonat 150mg

- Thành phần : Erlotinib 150mg

- Hãng sản xuất : Natco Ấn Độ

- Quy cách: lọ 30 viên, hộp 1 lọ

- Chỉ định :

+ Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ:

Erlonat được chỉ định để điều trị những bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ tiến triển tại chỗ hoặc di căn có các đột biến hoạt hoá EGFR.

Erlonat được chỉ định để điều trị duy trì ở những bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ tiến triển tại chỗ hoặc di căn đã không đáp ứng với hoá trị liệu bước một, ổn định sau 4 chu kỳ hoá trị liệu bước một sử dụng dẫn chất platin .

Erlonat được chỉ định để điều trị duy trì ở những bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ tiến triển tại chỗ hoặc di căn sau khi thất bại với ít nhất một chế độ hoá trị liệu trước đó.

+ Ung thư tuỵ :

Erlonat phối hợp với gemcitabine được chỉ định để điều trị bước một cho những bệnh nhân ung thư tụy tiến triển tại chỗ, không cắt bỏ được hoặc di căn.

- Liều lượng và cách dùng:

Với bệnh ung thư phổi không phải tế bào nhỏ: Liều dùng hàng ngày được khuyến cáo của Erlocip  là 150mg dùng ít nhất một giờ trước hoặc hai giờ sau khi ăn.

Vớ bệnh ung thư tụy: Liều hàng ngày được khuyến cáo của Erlocip là 150mg dùng ít nhất một giờ trước hoặc hai giờ sau khi ăn, phối hợp với gemcitabine

price: 
0967.747.864